Suport de la CUP del Raval-Gòtic als treballadors I treballadores en vaga del liceu

El nucli de la CUP del Raval i el Gòtic manifestem la nostra solidaritat amb els treballadors i treballadores del Liceu, en vaga indefinida des del 4 de juny.

Volem denunciar que el deteriorament i la precarització gradual de les condicions laborals de la gent que hi treballa s’han anat intensificant als darrers anys. Les reivindicacions han estat sistemàticament desateses per la direcció, d’aquí la situació a què s’ha arribat. Tot això més enllà de qüestionar la pressuposada funció social del Liceu i el simbolisme que exerceix a la societat catalana.

 

D’entrada, hom reivindica que el col·lectiu d’acomodadors sigui contractat directament per la Fundació del Gran Teatre del Liceu, ja que fins ara són subcontractats per l’empresa ManpowerGroup Solutions. Sota l’apel·lació a un “projecte social”, la direcció del Liceu subcontracta exclusivament estudiants, un 10% de joves de la Xarxa Laboral del Raval i un altre 10% de joves amb Síndrome de Down: tot plegat els serveix de lamentable “justificació” per imposar unes condicions laborals i salarials clarament abusives i miserabilitzadores. En segon lloc, es reivindica que es reconeguin els seus drets a ser contractats d’acord amb les condicions que estableix el conveni col·lectiu de treball de Locals d’Espectacles de Catalunya. I, finalment, es reivindica poder disposar del vestuari avinent d’acord amb cada estació de l’any.

 

La CUP del Raval-Gòtic donem suport –tal com hem fet, fem i farem amb qualsevol lluita laboral desenvolupada als nostres barris– a les reivindicacions de l’assemblea de treballadors i treballadores i n’exigim la solució immediata, amb la intermediació urgent de l’Ajuntament de Barcelona com a membre de la Comissió executiva del Patronat del Liceu. Així, doncs, ens posem a disposició del col·lectiu de vaguistes per ajudar-vos en tot el que sigui possible a fi que s’acceptin unes reivindicacions que fem nostres.

 

Barcelona, 22 de juny del 2015